Adult Students

O MNĚ

Španělsky jsem se chtěla naučit už v 5 letech. Tehdy jsem si přála k Vánocům španělský slovník. Láska ke španělštině mě provází celý život a díky ní jsem si našla cestu nejen do Španělska a do Peru, ale i k dalším jazykům.


Jazyk je součástí kultury národa. Koho by nelákalo poznat život jiných lidí? Mám lidi ráda. A tak jsem jsem šla studovat překladatelství a tlumočnictví na Karlově univerzitě. A postupně jsem ke španělštině (a nezbytné angličtině) přidala portugalštinu, francouzštinu a italštinu. Abych se naučila také jiný než románský jazyk, nyní se věnuji turečtině (taková zajímavá kultura!).


Ráda spojuju vše, co je mi blízké. Z jazykového koníčku se stalo nejen studium, ale i povolání - a co je lepší než ukazovat ostatním lidem, jak jsou cizí jazyky zábavné? Jsem lektorka španělštiny (neuvěřitelné, ale už od roku 2008!).


Bez znalosti vlastní kultury a našeho jazyka by to ale nešlo. Jak bychom mohli poznávat cizí národy, nebo dokonce zprostředkovávat komunikaci mezi dvěma světy, když bychom neznali ten náš? Vystudovala jsem také bohemistiku a následně Učitelství češtiny jako cizího jazyka. Jak správně tušíte, jsem lektorka také češtiny pro cizince. Nedávno třeba v Madridu na Lektorátu češtiny na půdě Universidad Complutense.


I šíření našeho kulturního dědictví je součástí vzájemného obohacování lidí. Moje kurzy češtiny pro cizince jsou specifické v tom, že je přizpůsobuji studentům tak, abych jim mohla češtinu a život v České republice co nejvíce přiblížit. Vedu kurzy češtiny pro španělsky mluvící studenty (Checo para extranjeros) a kurzy češtiny pro portugalsky mluvící studenty (Checo para portugueses, Tcheco para brasileiros). Pro lektory češtiny pro cizince vedu seminář o specifikách těchto studentů (Jak učit češtinu španělsky mluvící studenty, Jak učit češtinu portugalsky mluvící studenty).


Ne vždy je čas se cizí jazyk naučit. V těch případech Vám mohu pomoci pochopit základy fungování cizí kultury, ať už chcete navázat obchodní vztahy se Španěly, nebo třeba s Peruánci. To může být formou jednorázového semináře (Jak komunikovat s Peruánci?, Jak komunikují Španělé?), nebo soustavného školení (Obchodní komunikace s peruánským světem, Obchodní komunikace se španělským partnerem). 


Můžete zprostředkování informací také nechat v mých rukou a objednat si mé zprostředkovací či tlumočnické služby. Může se jednat o tlumočení obchodní schůzky či o doprovodné tlumočení (při ceremoniích, pracovních či slavnostních obědech, exkurzích apod.). Zaměřuji se na doprovodné tlumočení na úřadech, při hledání bydlení a překlady z oblasti gastronomie, zemědělství a kultury.